Quy chế hoạt động

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ như dưới đây sẽ được hiểu như sau:

II. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban Quản Trị áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Vpage với mục đích hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Người Sử Dụng Dịch Vụ tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc/và hình thức khác để cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống của website Vpage hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại hệ thống của Vpage đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

1. Thông tin quan trọng

Người Sử Dụng Dịch Vụ không được tiết lộ/để lộ tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào Vpage, thông tin tài khoản ngân hàng nhận thanh toán tiền thu hộ. Ban Quản Trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ vi phạm quy định này.

Trong trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ bị mất/thay đổi số điện thoại thì ngay lập tức phải chat trực tiếp trên Vpage báo số điện thoại mới. Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ vi phạm quy định này thì phụ thuộc vào từng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Vận Đơn có thể bị hủy do không liên lạc được với Người gửi.

2. Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch

Ban Quản Trị cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ (trừ các trường hợp được miễn trừ theo quy định của pháp luật và theo quy định được quy định trong Quy chế hoạt động này).

Trong trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ có khiếu nại hoặc phản ánh về vấn đề an toàn giao dịch, Ban Quản Trị tiếp nhận khiếu nại và trả lời trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp được bằng chứng chứng minh thông tin thanh toán của Người Sử Dụng Dịch Vụ qua Vpage đã bị lộ do hành vi vi phạm của Ban Quản Trị dẫn đến gây thiệt hại thực tế cho Người Sử Dụng Dịch Vụ thì Ban Quản Trị chịu trách nhiệm trước Người Sử Dụng Dịch Vụ và bồi thường theo quy định của pháp luật nhưng tổng số tiền bồi thường tối đa không vượt quá 10.000.000 VNĐ/vụ việc (mười triệu Việt Nam đồng)

III. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông Tin Cá Nhân gồm các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng Dịch Vụ được hiển thị trên Vpage.

1. Cam kết bảo mật Thông Tin Cá Nhân

Ban Quản Trị cam kết việc thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân trên Vpage chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ, ngoại trừ các trường hợp thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà không cần sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

Ban Quản Trị cam kết bảo mật các Thông Tin Cá Nhân theo quy định Chính sách bảo mật thông tin, bao gồm những nội dung như dưới đây:

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

  • Ban Quản Trị có thể thu thập số lần truy cập của Người Sử Dụng Dịch Vụ vào website Vpage và các đối tác của Ban Quản Trị, bao gồm số trang Người Sử Dụng Dịch Vụ xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Vpage. Ngoài ra, Ban Quản Trị sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã sử dụng mỗi khi truy cập vào Vpage, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian...
  • Ban Quản Trị thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin đã thu thập với mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Sử Dụng Dịch Vụ và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
 2. Phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập

  • Giải quyết khiếu nại
  • Gửi thông báo về các chính sách, quy định và thông tin mới nhất trên Vpage, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo… Ngoài ra, Người Sử Dụng Dịch Vụ có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của Vpage
  • Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của Vpage trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Người Sử Dụng Dịch Vụ khác trên Vpage/ (nếu có).
  • Trong một số trường hợp, Ban Quản Trị có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Ban Quản Trị.
 3. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân

  • Các Thông Tin Cá Nhân sẽ được tự động lưu trong bộ nhớ của máy chủ Vpage trong suốt thời gian Người Sử Dụng Dịch Vụ sử dụng dịch vụ trên Vpage hoặc cho đến thời điểm Người Sử Dụng Dịch Vụ yêu cầu Ban Quản Trị xóa thông tin.
 4. Những Bên thứ ba được tiếp cận, sử dụng và lưu Thông Tin Cá Nhân

  • Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân dưới đây có quyền được tiếp cận, sử dụng và lưu các Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ, gồm:
  • Ban Quản Trị;
  • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ;
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp trên Vpage;
  • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ của Ban Quản Trị;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại Quy chế hoạt động;
  • Công ty nghiên cứu thị trường do Ban Quản Trị thuê hoặc hợp tác;
  • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán của Ban Quản Trị;
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Sử Dụng Dịch Vụ.
 5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý

  • CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
  • Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Số điện thoại: 1900 2812 Email: contact@nhanh.vn.
 6. Phương thức và công cụ để Người Sử Dụng Dịch Vụ tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình

  Người Sử Dụng Dịch Vụ có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình trên Vpage hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Ban Quản Trị. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản Vpage để đảm bảo Ban quản trị, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

 7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ liên quan đến Thông Tin Cá Nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế hoạt động này

  Người Sử Dụng Dịch Vụ tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước Ban Quản Trị, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Thông Tin Cá Nhân, các thông tin được hiển thị trong Vận Đơn, và các thông tin khác đã đăng tải trên Vpage. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến các thông tin mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã đăng tải.

  Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được quy định tại Quy chế hoạt động này và theo quy định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng

  Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Người Sử Dụng Dịch Vụ đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt theo quy định. Ban Quản Trị sẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi Thông Tin Cá Nhân theo quy trình như sau:

  • Bước 1: Người Sử Dụng Dịch Vụ khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông Tin Cá Nhân của mình với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Vpage hoặc liên hệ vào số điện thoại 1900 2812 (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
  • Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
  • Bước 3: Nếu Người Khiếu Nại đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Khiếu Nại không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp.
  • Bước 4: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được thì Người Khiếu Nại có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền có thẩm quyền để giải quyết.
 8. Thừa nhận và chấp nhận

  Bằng hình thức trao đổi với Ban Quản Trị và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên Vpage, Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý rằng: Người Sử Dụng Dịch Vụ đã đọc, hiểu và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được quy định tại mục này.

  Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Vpage và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày (bắt đầu từ 00:00 ngày thứ 6 (sáu)) kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên Vpage. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Vpage sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên Vpage, đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng Dịch Vụ đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

IV. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định về đăng tin a. Quy định về tài khoản

 1. Tên tài khoản:

  • Nghiêm cấm các tài khoản giả danh Ban quản trị như: Adminnhanh.vn, Admin, webmaster hay bất kỳ tên khác nhằm giả dạng Ban Quản trị Vpage
  • Các tài khoản dùng tên các chính trị gia Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca… tên theo kiểu chữ số, ký tự lạ.
  • Các tài khoản có tên dễ gây nhầm lẫn, kích động hay tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 2. Hình ảnh đại điện:

  • Không được sử dụng logo của để đặt làm hình đại diện của Người Sử Dụng Dịch Vụ.
  • Không được sử dụng các hình ảnh khiêu dâm, hình ảnh tuyên truyền chính trị, tôn giáo, các hình ảnh không thuộc phạm vi sở hữu của Người Sử Dụng Dịch Vụ hoặc vi phạm bản quyền hoặc các hình ảnh trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 3. Thông tin liên hệ:

  • Nghiêm cấm các hành vi cung cấp sai địa chỉ liên hệ bao gồm: tên người liên lạc, số điện thoại, địa chỉ, email hoặc dẫn link tới các website, email không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Người Sử Dụng Dịch Vụ nhằm bất kỳ mục đích nào.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

1. Quyền của Ban Quản Trị

2. Trách nhiệm của Ban Quản Trị

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Quyền của Người Sử Dụng Dịch Vụ

2. Trách nhiệm của Người Sử Dụng Dịch Vụ

VII. ĐÓNG GÓP CHO Vpage

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị hoặc đề xuất đóng góp cho Ban Quản Trị, Người Sử Dụng Dịch Vụ xác nhận và đồng ý rằng:

VIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

IX. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Dùng thử miễn phí