Bảng giá

Chat
3 tháng 300.000 đ
6 tháng 600.000 đ
1 năm tặng 1 tháng 1.200.000 đ
Không giới hạn số nhân viên quản lý page
Hỗ trợ thay đổi hạn sử dụng các page với nhau

Giảm giá khi mua nhiều page cùng lúc
Tặng thêm hạn sử dụng khi thanh toán từ 1 năm trở lên
Tùy chọn
100000 VND
Hình thức thanh toán

Quý khách chuyển khoản tiền cước sử dụng Vpage về tài khoản:

- Tài khoản ngân hàng số: 19133915566015

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

- Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN NHANH.VN

Nội dung chuyển khoản

Vpage - Số điện thoại

Sau khi nhận tiền thanh toán, Vpage sẽ liên hệ số điện thoại ở nội dung chuyển khoản để gia hạn phần mềm

Chú ý:
  • Dùng thanh toán Momo để được gia hạn tự động. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Dùng thanh toán chuyển khoản cần chờ xác nhận giao dịch.