Với Vpage.nhanh.vn bạn có thể quản lý hội thoại từ các kênh:

face&insta

Facebook hoặc Instagram

Quản lý hội thoại trên fanpage Facebook và Instagram. Bạn cần có quyền Quản trị viên hoặc biên tập viên để có thể sử dụng. Với Instagram, trang của bạn cần phải là Instagram professional (tức là loại Buinesses hoặc Creators, tham khảo (tại đây)

Shopee chat

Quản lý hội thoại, gửi sản phẩm và mã giảm giá cho khách hàng trên Shopee Bạn cần đăng nhập tài khoản Nhanh.vn để sử dụng

Lazada chat

Quản lý hội thoại, gửi sản phẩm và mã giảm giá cho khách hàng trên Lazada Bạn cần đăng nhập tài khoản Nhanh.vn để sử dụng

Zalo OA

Quản lý hội thoại trên kênh Zalo OA. Bạn cần có quyền Quản trị viên của trang Zalo OA và tài khoản Nhanh.vn để sử dụng